• Koulutus- ja tutkintomaksut

 
 

Koulutusmaksut

Ammatillinen aikuiskoulutus (näyttötutkinnot)

Oppilaitos jolla on voimassa oleva ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa saa rahoitusta valtionosuutena Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Oppilaitos voi periä opiskelijoilta maksuja koulutuksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista.


Koulutusmaksu valmistavassa koulutuksessa
Ammattitutkintoon (pois lukien hierojan at) valmistavasta koulutuksesta perittävä koulutusmaksu on 200 €/tutkinto.
Hierojan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 400 €.
Erikoisammattitutkintoihin valmistavasta koulutuksesta peritään koulutusmaksu 500 €/tutkinto.
Maksulla katetaan koulutuksen sekä tutkinnon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Osa kustannuksista katetaan valtionosuudella. Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavasta koulutuksesta ei peritä koulutusmaksua.

Koulutusmaksu ilman valmistavaa koulutusta
Tutkinnon/tutkinnon osia voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos katsotaan että opiskelija ei tarvitse koulutusta ammattitaidon täydentämiseen. Tällöin tutkinnon suorittaja tulee suoraan tutkintotilaisuuteen. Ilman valmistavaa koulutusta suoritettavista ammatti-, ja erikoisammattitutkinnoista peritään koulutusmaksu. Maksulla katetaan suurin osa koulutuksen sekä tutkinnon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Maksut ovat tutkintokohtaisia.

Jos haluat tulla suoraan tutkintotilaisuuteen, ota yhteyttä koulutuskuvauksissa mainittuihin opettajiin.