Hakijoille

Miltä kuulostaisi opiskelu Keskuspuiston ammattiopistossa? Radiossa se kuulostaa tältä.

Haku oppilaitokseemme keväällä 2017 tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta. Hakuaika erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen on 15.3.-5.4.2017. Erillishakuun tulevat vapautuvat opiskelupaikat tulevat haettavaksi Wilman kautta tästä.

Haku koskee koko ammatillista koulutusta, ammatillista peruskoulutusta valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäisen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). Keskuspuiston ammattiopisto on mukana ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishaussa.


Hae meille - toimi näin:

 • Kirjaudu osoitteeseen opintopolku.fi
 • Hae itseäsi kiinnostava koulutus
 • Täytä sähköinen hakulomake ja tulosta se lähetystä varten
 • Lähetä dokumentit, jotka kertovat miksi tarvitset tukea opinnoissasi, suoraan Keskuspuiston ammattiopistoon 13.4.2017 mennessä (ks. kohta "Lähetä liitteet")
 • Liitä mukaan myös tuloste opintopolku.fi – osoitteessa täyttämästäsi lomakkeesta
 • Musiikin alalle hakevat toimittavat myös esikyselyn ja ennakkotehtävän.
 • Odottele haastattelukutsua

Nettihakemuksen on oltava tallennettuna tai paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 5.4.2017 klo 15:00. 


P.S. Huomaathan, että voit jättää hakemuksen opintopolku.fi -palveluun vasta 15.3.2017 alkaen.


Lähetä liitteet meille 13.4.2017 mennessä!

Kun olet täyttänyt hakemuksesi opintopolku.fi-osoitteessa, lähetä meille dokumentit, jotka kertovat, miksi tarvitset erityistä tukea opinnoissasi.

Näitä dokumentteja voivat olla mm.
 • lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin lausunto, erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto
 • koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
 • työtodistusjäljennökset (jos on)
 • koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu on tehty muualla kuin Keskuspuiston ammattiopistossa
 • HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) aikaisemmasta oppilaitoksesta (jos on)
 • pedagoginen lausunto
 • muu liite
Palautamme haussa esitetyt dokumentit Sinulle ensimmäisen HOJKSin laadinnan yhteydessä. Emme siis arkistoi arkaluonoisia dokumentteja.

Lähetä dokumentit osoitteeseen:
Keskuspuiston ammattiopisto
opintotoimisto
Tenholantie 10
00280 Helsinki


Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet ko. alan 1. hakutoiveeksi. Hakijaa, joka on käynyt Keskuspuiston ammatiopistossa koulutuskokeilussa tai osallistunut Keskuspuiston ammattiopiston järjestämälle alan tutustumiskurssille ei kuitenkaan kutsuta haastatteluun. Haastattelu suoritetaan joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Haastatteluun on hyvä tuoda mukana sellaiset valintaan mahdollisesti vaikuttavat dokumentit, joita ei ole lähetetty oppilaitokseen etukäteen.

Kenelle koulutukset on tarkoitettu?

Ammatilliset peruskoulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti alle 25-vuotiaille henkilöille, jotka terveydellisen syyn, vamman, sairauden, oppimisvaikeuksien tai sosiaalisen syyn vuoksi ovat erityisopetuksen, yksilöllisen tuen tai oppimista tukevien oppimisympäristöjen tarpeessa. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) hakijoilta ei edellytetä näitä ennakkoehtoja.


Lisätietoja opintotoimistosta ja puhelinnumerosta 040 630 0028 Hakupalvelut.


Tutustu koulutustarjontaamme!

Hakijan opas

Voit myös selata Hakijan opasta verkkoversiona tai

pdf-tiedostona.

Hakijan oppaan voi myös tilata maksutta tilauslomakkeella.