Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

Keskuspuiston ammattiopiston Opetuksen kehittämis- ja tukipalvelut -yksikkö vastaa monipuolisesta erityisopetuksen asiantuntijatyöstä.

Kehittämis-, kokeilu- ja tutkimustoiminta

Keskuspuiston ammattiopistossa on tehty ja tehdään monenlaista kehittämis- ja kokeilutoimintaa liittyen mm. erityisopetuksen ja kuntoutuksen käytäntöihin ja tukimuotojen kehittämiseen.

Ohjaus- ja konsultointi
Ohjaus- ja konsultointi voivat perustua siihen, että yksittäinen henkilö ottaa yhteyttä johonkin oppilaitoksen työntekijään ja haluaa keskustella jostain erityisopetukseen liittyvästä asiasta.

Konsultointi perustuu useimmiten sopimukseen. Konsultointi on luonteeltaan pitkäkestoisempaa ja syvällisempää kuin ohjaus. Konsultointi saattaa koskea useampia henkilöitä ja joskus koko henkilökuntaa. Konsultointi on liittynyt erityisopetuksen toteuttamisen kokonaisratkaisuihin, erityisopetuksen suunnitelmien laatimiseen, HOJKSien (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) laatimiseen ja opiskelijoiden psykososiaalisiin palveluihin. Osa konsultaatiosta on perustunut jonkin vammaisryhmän pedagogiikan ja kuntoutuksen erityisasiantuntemukseen, osa on liittynyt yleisesti erityisopetuksen alueeseen.

Koulutukset
Järjestämme koulutuksia monipuolisesti ajankohtaisista erityisopetukseen, koulutukseen ja kasvatukseen liittyvistä teemoista. Tarjoamme myös tilauskoulutusta sekä järjestämme anniskelu- ja hygieniapassitestejä. Tutustu koulutustarjontaamme!

Lisätietoja:
Liisa Metsola
kehitysjohtaja
p. 050 517 3563
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi