• Ammatillinen aikuiskoulutus

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillinen aikuiskoulutus

Perustutkintoja tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoja aikuisille.

Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan näyttötutkintoja, jotka voivat olla perustutkintoja tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja ja tarjoavat erityisesti aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan.

Näyttötutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin hankittu osaaminen. Järjestelmä perustuu ennen kaikkea työelämälähtöisyyteen.

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat:

  • kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opetusalan tiivis yhteistyö

  • tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta

  • tutkinnon tai tutkinnon osan ammattitaidon osoittaminen näyttötutkinnossa

  • henkilökohtaistaminen

Perustutkintokoulutuksessa ja ammattitutkinnoissa ensisijalla ovat henkilöt, jotka terveydellisen tai muun syyn vuoksi ovat erityisopetuksen, yksilöllisen tuen tai oppimista tukevien oppimisympäristöjen tarpeessa. Erikoisammattitutkintoihin hakevilta ei edellytetä näitä ehtoja.

Huomioithan, että aikuiskoulutuksen puolella emme tarjoa kaikkia samoja tutkintoja kuin nuorten perustutkintokoulutuksessa.

Lue näyttötutkinnon suorittamisesta täältä.

Katso lisää hakemisesta täältä.