• Valmentava koulutus

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Valmentava koulutus > Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Onko ammatinvalinta vielä tällä hetkellä suuri kysymysmerkki? Jos et vielä tiedä mitä haluaisit tulevaisuudessa opiskella, hae ensin meille valmentavaan koulutukseen. Selvitellään yhdessä juuri Sinulle sopivin osaamisala!
Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen ja työelämään sekä tukea arjesta selviytymisessä ja aikuisuuteen kasvamisen haasteissa. Opiskelu koostuu ryhmäopetuksesta, työharjoittelusta, opiskelukokeiluista ammatillisissa oppilaitoksissa ja tarvittaessa asumisharjoittelusta.

Tavoite
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus suuntautuu ammatilliseen koulutukseen.  Koulutuksella on tiivis yhteys työelämään, ja koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia.

Koulutuksen aikana opiskelija saa todenmukaisen kuvan koulutuksen vaihtoehdoista, erilaisista ammateista ja työelämästä ja selkiyttää omia ammatillisia toiveitaan. Tavoitteena on valmentaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen, työelämään, aikuisuuteen ja selviytymiseen jokapäiväisestä elämästä mahdollisimman itsenäisesti.

Kenelle?
Ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa olevat erityistä tukea tarvitsevat nuoret, joiden ammatinvalinta ei ole vielä selkiytynyt.


Koulutuksen aikana:
 • pohdit omaa ammatinvalintaasi ja valmistaudut ammatillisiin opintoihin
 • tutustut työelämään ja eri koulutusaloihin käytännössä
 • harjoittelet arkielämän taitoja ja yhteiskunnassa toimimista
 • saat yksilöllistä tukea opiskeluusi ja arkeesi
 • opit erilaisia elämässä tarvittavia taitoja

Koulutuksen laajuus ja rakenne
 
Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se kestää enintään yhden lukuvuoden. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa määritellään opintojen kesto ja yksilölliset tavoitteet.  

Koulutus koostuu valinnaisista osista:
 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osp
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osp
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen. 0-20 osp
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osp
 • Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet, 0-15 osp
 • Muut valinnaiset koulutuksen osat, 0-5 osp

Koulutuspaikat
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään Arlan, Tenholantien ja Metsälän toimipaikoissa. Opiskelun toteuttamistavat ja painotukset vaih­te­levat ryhmän opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mu­kaan.

Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4-6
02650 Espoo
puh. 09 47 481

Metsälän toimipaikka
Läkkisepänkuja 8
00620 Helsinki
puh. 09 47 481

Tenholantien toimipaikka
Tenholantie 12, 00280 Helsinki

Tenholantien toimipaikan koulutus on suunnattu erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on opiskella ammattiin. Koulutuksessa painotetaan opiskeluvalmiuksien vahvistamista, erityisesti suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä yhteiskunnassa toimimista.

Koulutuspaikat

Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4-6
02650 Espoo
puh. 09 47 481

Metsälän toimipaikka
Läkkisepänkuja 8
00620 Helsinki
puh. 09 47 481