• Maalarin ammattitutkinto

 
 

Maalarin ammattitutkinto

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset hakijat iästä ja taustasta riippumatta.


Ammattialan kuvaus
Rakennusalalla pintakäsittelyalan koulutuksen saaneita tarvitaan maalaus-, tapetointi- ja korjausrakennustöissä.

Ammattitaidon kuvaus
Maalarin ammattitutkintoa suorittamaan valitaan todennäköisimmin henkilö, jolla on kokemusta ammattialalla toimimisesta. Maalarin ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset valmiudet erilaisiin pintakäsittelytehtäviin niin uudis- kuin saneerausmaalaus työtehtävissä. Maalausalan ammattitutkinnon suorittanut toimii työyhteisön aktiivisena jäsenenä monipuolisissa työtehtävissä.

Tutkinnon osat
Pakollinen osa:

 • Rakennusmaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:

 • Tapetointi 
 • Ruiskumaalaus
 • Erikoismaalaus 
 • Märkätilojen laatoitus
 • Puujulkisivujen maalaus

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena tai päätoimisena päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-2 vuotta.

Kustannukset
Koulutusmaksu 200 euroa.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavat tekijät

 • opiskelukielenä suomi
 • värinäön on oltava kunnossa

 Fyysinen terveydentila

 • ihottuma: riskinä, että iho ei kestä maalarina toimimista
 • astma: alalla työskentely altistaa pölylle ja liuottimista aiheutuville höyryille
 • epilepsia on valinnan poissulkeva tekijä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. Onerittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä:

 • alan työkokemus ammattitutkintotasolle valittaessa
 • vahva motivaatio
 • riittävät matemaattiset taidot

Hakeminen
Ammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.
Haku tapahtuu Opintopolun kautta.

Lisätietoja
opettaja Tommi Linna, puh. 040 676 6090, tommi.linna@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki


Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi