• Yrityksille

 
 

Opinnollistaminen

Mitä on opinnollistaminen?
Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen opetuksen perustutkintojen opetussuunnitelmien kielen muuttamista käytännön työtehtäviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että oppimis- tai työympäristöjen työtehtävät avataan, jonka jälkeen tutkitaan mihin tutkintoon tai tutkinnon osaan nämä työtehtävät kuuluvat. Tämä tehdään yhteistyössä alan ammatillisen opettajan ja työympäristön ohjaushenkilöstön kanssa. Työympäristöksi voidaan laskea esim. yritysten työpaikat, nuorten työpajat ja kuntouttavan työtoiminnan työpajat.

Miksi opinnollistamista?
Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen tapahtuu tavallisesti oppilaitoksessa, mutta osaamista kertyy myös työelämässä, harrastuksissa ja muissa aktiviteeteissä. Opinnollistaminen antaa mahdollisuuden tehdä osaaminen näkyväksi ja ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla.

Ammatillisen opettajan työnkuva laajenee ja muuttuu jatkuvasti. Oppilaitosten ja pajojen yhteistyö lisääntyy, kun opettajat ja työnjohtajat tapaavat toisiaan ja vertaavat työtehtäviä tutkintojen perusteisiin. Opetussuunnitelmien tutkintojen perusteiden kieli pilkotaan käytännön työtehtäviksi. Opinnollistaminen mahdollistaa siirtymisen työpajoilta oppilaitokseen tai oppilaitoksesta pajalle. Oppilaitoksissa läpäisy tehostuu, kun aiemmin tehty osaaminen on tunnistettu ja opinnot etenevät sujuvasti.

Miten opinnollistamista arvioidaan?
On tärkeää, että työpisteiden ohjaushenkilöstö perehdytetään arvioinnin perusteisiin. Opinnollistamisen arviointiin koulutettu ohjaaja (työpajaohjaaja tai työpisteen työnjohtaja) arvioi, että työntekijä on saavuttanut tutkinnon perusteissa vaaditun osaamistason (tyydyttävä 1) työpaikan kannalta katsottuna. Sen jälkeen henkilö voi saada osaamisestaan osaamistodistuksen, jonka myöntää työpaikka.

Valtakunnallinen osaamistodistus
Valtakunnallinen osaamistodistuksen malli on julkistettu 17.9.2014. Yhtenäisellä ilmeellä haetaan osaamistodistuksen luotettavuutta ja tunnettavuutta, jotta sen käyttö yleistyisi ja sen arvo olisi tunnistettavissa. Osaamistodistuksen käyttöönotossa on tärkeää oppilaitoksen ja erilaisten oppimisympäristöjen välinen yhteistyö, sillä opintosuoritukset hyväksyy edelleenkin vain oppilaitos. Osaaminen tunnistetaan työpaikalla ja osaaminen tunnustetaan oppilaitoksessa.
Opinnollistamisen kautta saatu osaaminen/osaamistodistus voi olla joillekin reitti työelämään tai opintoihin. Joillekin se taas on osa työssä tai opinnoissa kehittymistä. Saadulla osaamistodistuksella on suuri merkitys ammatillisen itsetuntemuksen kehittymiselle, ja se antaa rohkeutta tarttua vaativampiinkin ammatillisiin haasteisiin.

Tulevaisuuden mahdollisuudet
Tulevaisuudessa täytyy panostaa opinnollistamistoiminnan mahdollistamiseen. Tähän vaikuttavat niin osaamistodistusten tunnettuus, osaamisen arvioinnin laatu, osaamistodistusten ajantasaisuus ja verkostoyhteistyö opinnollistamista toteuttavien organisaatioiden kesken. Opinnollistaminen on mahdollisuus monimuotoiselle oppimiselle, josta hyötyvät niin oppijat, opetushenkilöstö, työpisteiden ohjaushenkilöstö kuin yritysmaailma. Osaamistodistuksen avulla todennetulla osaamisella mahdollistuu monelle meistä uudenlainen tulevaisuus.

Linkkejä:


Osaamisen tunnistaminen ja Työpajatoiminnan opinollistaminen -hanke, Valtakunnallinen työpajayhdistys
Opinnollistamisen työkalut, Bovallius ammattiopisto
Ammatilliset näyttötutkinnot - osaamisen tunnustaminen, Opetushallitus
Opinnollistaminen-blogi, blogissa kuvataan opinnollistamisen etenemistä Uralle-hankkeessa 2013 – 2014 Keskuspuiston ammattiopiston ja yhteistyökumppaneiden kesken.

Lisätietoja:
opettaja Marjut Nyström
Keskuspuiston ammattiopisto
Puh. 040 1989318
marjut.nystrom@keskuspuisto.fi