• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankkeet teemoittain > Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen > Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET)

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET)

Hankkeen kesto

11.4.2017-31.12.2018

Hankkeen koordinaattori:   
Ammattiopisto Spesia

Hankekumppanit:  
Keskuspuiston ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto

Hankkeen tavoitteet:
1. Tukea reformin toimeenpanoa, erityisesti henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnittelun ja toteuttamisen osalta

2. Kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogista osaamista ja ohjaustaitoja käytännönläheisesti niin, että opittu on hyödynnettävissä oppilaitoksen arjessa

3. Tukea työelämälähtöisen, osaamisperusteisen ja digitekniikkaa hyödyntävän ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja järjestämistä, huomioiden erityisryhmien tarpeet

Toteutus

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan osin yhteistyössä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 12 op ja se rakentuu viidestä koulutusosiosta:


  1. Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu, 3 op (Koulutus pidetty syksyllä 2017)

  2. Erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ohjaus, 2 op (Koulutus pidetty syksyllä 2017)

  3. Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi, 3 op (Koulutus pidetty keväällä 2018)

  4. Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpakoilla, 2 op (Koulutus pidetty keväällä 2018)

  5. Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi, 2 op


Lisätietoja:
Henna Gustafsson, etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi, puh. 040 542 1415, sekä https://www.spesia.fi/spesia/hankkeet/kaynnissa-olevat/het/