• Valmentava koulutus

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Valmentava koulutus > Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu laajempaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykyä, mielekkään työn tai työtoiminnan löytymistä, arjen taitojen oppimista ja mahdollisimman itsenäistä elämää.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon osia. Siirtyminen ammatilliseen koulutukseen ei kuitenkaan ole TELMA-koulutuksen pääasiallinen tavoite.

Koulutuksen aikana tehdään yksilöllinen jatkosuunnitelma.

Keskuspuiston ammattiopistossa järjestetään Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta noin 280 opiskelijalle kahdeksassa toimipaikassa.

Kenelle?
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen valitaan hakijoita, joilla ei ole edellytyksiä opiskella ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja työllistyä ammatillista koulutusta vaativiin tehtäviin, mutta joilla on valmiuksia tehdä työtä itsenäisesti tai tuettuna.

Koulutukseen valitaan myös runsasta ja jatkuvaa tukea tarvitsevia opiskelijoita, joiden tavoitteena koulutuksen jälkeen on siirtyminen osallisuutta edistävien palveluiden asiakkaaksi. Työn tekeminen yhteisön jäsenenä nähdään tärkeimpänä osallisuutta tukevana tekijänä.

Koulutuksen laajuus ja rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se on kestoltaan 1–3 vuotta. Koulutus muodostuu valinnaisista osista:
 • Toimintakyvyn vahvistaminen 0–25 osp
 • Työelämään valmentautuminen 0–20 osp
 • Oppimisen vahvistaminen 0–15 osp
 • Muut Valinnaiset koulutuksen osat 0–20 osp
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet ja painopisteet koulutukselle.

Tutustu TELMA-opetussuunnitelmaan!

Koulutuksen aikana
 • valmistaudut itsenäiseen elämään ja aikuisuuteen yksilöllisten tavoitteiden mukaan
 • tutustut erilaisiin työtehtäviin käytännössä ja saat tukea omalle tiellesi työelämään
 • saat yksilöllistä tukea arjen taitojen harjoittelussa ja opiskelussa
 • vahvistat vuorovaikutustaitojasi toimintavalmiuksia työelämässä
 • osallistut yhteisöön ja yhteiskuntaan tekemällä työtä
 • Valinnaisena koulutuksen osana on mahdollista suorittaa opintoja tai tutkinnon osa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, mikäli se tukee opiskelijan tavoitteita ja työllistymistä. Suoritustavasta sovitaan yksilöllisesti.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet ja painopisteet koulutukselle.

Tutustu kuvitettuun toteutussuunnitelmaan

Koulutuksen jälkeen
 • Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan jatkosuunnitelma, joka sisältää työllistymisen ja asumisen tavoitteet sekä niihin liittyvät tukitoimet.
 • Siirtyminen jatkosuunnitelman mukaiseen työhön tai palveluun pyritään toteuttamaan jo koulutuksen aikana tukitoimien jatkuvuuden varmistamiseksi.
 • Jatkosuunnitelmana työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen jälkeen ei ole siirtyminen ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai opintoihin valmentavaan koulutukseen.
Kiinnostuitko? Tutustu ja hae!