• Tanssija

 
 

Soveltuvuuden arviointi tanssialalle

Tanssialan perustutkinnon opiskelijavalintojen yhteydessä tehtävä soveltuvuuden arviointi järjestetään Keskuspuiston ammattiopiston tanssialan perustutkinnon opetustiloissa, Puustellinmäki 4-6, 02650 Espoo.

Soveltuvuuden arvioinnin tapa
Soveltuvuuden arviointi perustuu tanssialan opetustiloissa suoritettaviin tanssitehtäviin, joita tehdään yksilöllisesti ja ryhmässä sekä haastatteluun.

Haastattelussa on mukana tanssialan ammatinopettaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Muussa soveltuvuuden arvioinnissa voi tarvittaessa olla mukana myös tanssialan ammattilaisia.

Soveltuvuuskokeiden tanssitehtävien asuna on oltava vartalonmyötäinen sisäliikunta-asu ja jalassa puuvillasukat tai tanssitossut. Paljain jaloin ei tehtäviä voi suorittaa.
Suoritettavat tehtävät sisältävät eri tanssilajien koreografiaa, kehonhallintaa ja –huoltoa, tanssikompositiota ja –improvisaatiota.

Soveltuvuuden arviointi
Soveltuvuuskokeiden käytännön tanssitehtävät kartoittavat hakijan tanssiteknisiä perusvalmiuksia ja kyvykkyyttä opiskella ja toimia tanssialalla. Lisäksi arvioidaan hakijan kyvykkyyttä erikoistua opinnoissa yhteen tanssilajiin siten, että hän voi sijoittua työelämään, suoriutua ammattialansa tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä edelleen kehittää ammattitaitoaan.

Soveltuvuuden testauksessa kiinnitetään huomiota myös hakijan mahdollisuuksiin ja kyvykkyyteen oppia monipuoliseksi tanssijaksi, jotta hän kykenisi harjoittelemaan ja esittämään vähintään yhden tanssitekniikan osaamista edellyttäviä teoksia. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia oppia perusvalmiuksia myös muiden tanssitekniikoiden ja erilaisten esittämisen tyylien hallintaan ja myös muihin tanssinlajeihin. Tehtävät testaavat myös hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia itsenäisesti, luovasti ja rakentavasti erilaisissa taiteellisissa ja käytännön tanssitehtävissä. Tehtävät kartoittavat myös hakija oma-aloitteisuutta, luovuutta, esiintymistaitoa ja ongelmanratkaisukykyä.

Haastattelu kartoittaa hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle sekä niitä seikkoja, joita ammatillisena erityisopetuksena annettava tanssialan opetus voi tukea haettaessa tanssialan perustutkintoon.

Tarvittaessa hakijalle järjestetään erillinen kielitaitotestaus.

Tilat, joissa soveltuvuuden arviointi järjestetään, eivät ole esteettömiä.
Keskuspuiston ammattiopiston on savuton oppilaitos.