Hakuohjeet 2018

Hakuaika vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen on 14.3.-4.4.2018. Haku oppilaitokseemme keväällä 2018 tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta.

Tutustu koulutustarjontaamme. Voit myös selata Hakijan opasta tai
tilata sen maksutta täältä
Haku koskee koko ammatillista koulutusta, ammatillista peruskoulutusta valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäisen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). Keskuspuiston ammattiopisto on mukana ammatillisten erityisoppilaitosten yhteishaussa.


Hae meille - toimi näin:


 • Kirjaudu osoitteeseen opintopolku.fi
 • Hae itseäsi kiinnostava koulutus. Hakusanalla "keskuspuisto" löydät meillä vapaana olevat opiskelupaikat.
 • Täytä sähköinen hakulomake ja tulosta se lähetystä varten
 • Lähetä dokumentit, jotka kertovat miksi tarvitset tukea opinnoissasi, suoraan Keskuspuiston ammattiopistoon 12.4.2018 mennessä (ks. kohta "Lähetä liitteet")
 • Liitä mukaan myös tuloste opintopolku.fi – osoitteessa täyttämästäsi lomakkeesta
 • Musiikin alalle hakevat toimittavat myös esikyselyn ja ennakkotehtävän.
 • Odottele haastattelukutsua

Nettihakemuksen on oltava tallennettuna tai paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 4.4.2018 klo 15:00. 


P.S. Huomaathan, että voit jättää hakemuksen opintopolku.fi -palveluun vasta 14.3.2018 alkaen.


Lähetä liitteet meille 12.4.2018 mennessä!

Kun olet täyttänyt hakemuksesi opintopolku.fi-osoitteessa, lähetä meille dokumentit, jotka kertovat, miksi tarvitset erityistä tukea opinnoissasi.

Näitä dokumentteja voivat olla mm.
 • lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin lausunto, erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto
 • koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
 • työtodistusjäljennökset (jos on)
 • koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu on tehty muualla kuin Keskuspuiston ammattiopistossa
 • HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) aikaisemmasta oppilaitoksesta (jos on)
 • pedagoginen lausunto
 • muu liite
Palautamme haussa esitetyt dokumentit Sinulle ensimmäisen HOJKSin laadinnan yhteydessä. Emme siis arkistoi arkaluonoisia dokumentteja.

Lähetä dokumentit osoitteeseen:
Keskuspuiston ammattiopisto
opintotoimisto
Puustellinmäki 4-6
02650 Espoo


Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet ko. alan 1. hakutoiveeksi. Hakijaa, joka on käynyt Keskuspuiston ammatiopistossa koulutuskokeilussa tai osallistunut Keskuspuiston ammattiopiston järjestämälle alan tutustumiskurssille ei kuitenkaan kutsuta haastatteluun. Haastattelu suoritetaan joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Haastatteluun on hyvä tuoda mukana sellaiset valintaan mahdollisesti vaikuttavat dokumentit, joita ei ole lähetetty oppilaitokseen etukäteen.


Tietoja opiskelijavalinnan aikatauluista.

Lisätietoja opintotoimistosta ja puhelinnumerosta 040 630 0028 Hakupalvelut.