• Koulutuskalenteri 2017-2018

  • Koulutuskalenteri 2017-2018

 
 

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, 2-12 op

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo uudistuksia myös erityisopetuksen järjestämiseen. Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset.

Hankkeen aloituswebinaarin tallenteessa esitellään koulutushankkeen kokonaisuus sekä alueelliset toteutukset.  Linkki webinaariin/tallenteeseen

Hankkeen webinaareilla ja workshopeilla tuetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain mukaista henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen toimeenpanoa oppilaitoksissa ja työelämän oppimisympäristöissä. Webinaarit ja workshopit antavat valmiuksia ja käytännön työkaluja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Koulutusoio 2 antaa valmiuksia myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja ohjaukseen.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 12 op ja se rakentuu viidestä itsenäisestä koulutusosiosta:

  1. Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu, 3 op (koulutus toteutettu syksyllä 2017)

  2. Erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ohjaus, 2 op (koulutus toteutettu syksyllä 2017)

  3. Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi, 3 op (koulutus toteutettu keväällä 2018)

  4. Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpakoilla, 2 op (koulutus toteutettu keväällä 2018)

  5. Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi, 2 op

Voit osallistua koko koulutuskokonaisuuteen tai yksittäisiin/useampiin koulutusosioihin. Lue lisää yksittäisistä koulutusosioista klikkaamalla koulutuksen nimeä.

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota ammatilliset erityisoppilaitokset toteuttavat vuosina 2017–2018. Projektia koordinoi Ammattiopisto Spesia ja muina toteuttajina toimivat Ammattiopisto Luovi, Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto.
Kysy lisää:

Koulutussuunnittelija Henna Gustafsson, henna.gustafsson@ keskuspuisto.fi,           puh. 040 542 1415


Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki -hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta.