• Koulutuskalenteri 2017-2018

 • Koulutuskalenteri 2017-2018

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Yrityksille ja yhteisöille > Henkilöstö- ja täydennyskoulutus > Tulevat koulutukset 2018 > Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus vankilassa -koulutus

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus vankilassa -koulutus

Vankila on toiminta- ja oppimisympäristönä erityispiirteinen. Vangeilla on keskimäärin muuta väestöä heikompi koulutustausta, heillä on useammin oppimisvaikeuksia, mielenterveyden pulmia ja päihderiippuvuuksia. Vankien koulutus on tutkitusti tehokkain keino ehkäistä uusintarikollisuutta ja syrjäytymistä.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä vankien parissa ohjaus- ja opetustyötä tekevien valmiuksia ja osaamista. Koulutus tarjoaa ajantasaista tietoa vankilasta toiminta- ja oppimisympäristönä, vankilaopetuksesta ja -ohjauksesta, erilaisista opiskelijoiden tuen tarpeista ja niissä tukemisesta. Koulutus tarjoaa myös välineitä oman työn tueksi erilaisiin ohjaustilanteisiin.

Kohderyhmä: Vankilaopetuksessa toimivat henkilöt

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ (2 päivää):


1. päivä


Ryhmän ohjaamisen ja oppimisympäristön erityispiirteet

 • vankila oppimisympäristönä
 • vanki opiskelijana
 • ryhmädynamiikka

Oppimisen ohjaaminen ja menetelmät

 • yksilölliset polut
 • oppimisen vaikeudet
 • pedagogiset ratkaisut

2. päivä

Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen haasteet, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat vankilassa

 • mm. ADHD ja autismin kirjo
 • päihteiden vaikutus mielenterveyteen

Kulttuuriset erityispiirteet vankilassa

 • mm. romani- ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat

Toteutus

Koulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä, sekä ennakkotehtävästä.

Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta, olethan yhteydessä koulutussuunnittelijaan. Kun kiinnostuneita on riittävä määrä kasassa, toteutamme koulutuksen. Voit myös tilata koulutuksen omalle organisaatiollesi.

Kouluttajat:

Kouluttajina toimivat Keskuspuiston ammattiopiston asiantuntijat, joilla on pitkä kokemus opetus- ja ohjaustyöstä vankilaympäristössä.

 • Maija Heikkilä, opettaja, KM
 • Anu Kilkku, koulutuspäällikkö, opinto-ohjaaja, ammatillinen erityisopettaja
 • Tuula Mikkola, opinto-ohjaaja, ammatillinen erityisopettaja
 • Heikki Pesu, VALMA-opettaja vankilassa

Hinta

Koulutuskokonaisuus: 290 €/hlö

Voit pyytää tarjouksen myös omalle organisaatiollesi. Räätälöimme tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden.


Lisätietoja:

Henna Gustafsson, koulutussuunnittelija

henna.gustafsson@keskuspuisto.fi, puh. 040 542 1415