Hotel Haaga Central Park


Hotel Haaga Central Parkin ja Keskuspuiston ammattiopiston yhteistyö alkoi, kun toimitusjohtaja Päivi Laine otti yhteyttä oppilaitokseen ja tarjosi työssäoppimisyhteistyötä.

Hotel Haaga on ollut hotelli-, ravintola- ja catering-alan työssäoppimispaikkana jo useamman vuoden ajan. Hotel Haagan monipuolinen keittiö tarjoaa mahdollisuuden opiskelijalle suorittaa mm. suurkeittiön ruokatuotannon sekä annosruokien valmistuksen tutkinnonosat. Jostain syystä Hotel Haagan oppimismyönteinen, vaikkakin kiireinen, ilmapiiri saa opiskelijoista parhaat puolet esiin. Hotel Haaga on erittäin mieluinen työssäoppimispaikka ja useampikin opiskelija on vuosien mittaan työllistynyt sinne.

Kuinka yhteistyön kokee keittiöpäällikkö Jonatan Erkkonen?
Hän kertoo vastuullisuuden olevan yksi yrityksen arvoista ja tähän yhteistyö ammatillisen erityisoppilaitoksen kanssa sopii hyvin. Työssäoppimisen kautta on saatu työhön hyviä tyyppejä keittiön kiireistä arkea helpottamaan. Palkkatuki mahdaltaa työnantajan kynnystä palkata nuori vastavalmistunut. Yhteistyö Keskuspuiston ammattiopiston kanssa on sujunut hyvin. Sovituista asioista ja aikatauluista on pidetty kiinni, yhteistyö on sujunut ja molemmin puolin on tarvittaessa joustettu. Keskuspuiston ammattiopisto on luotettava yhteistyökumppani. Opiskelijoiden työllistäminen on sujunut hyvin, tarvittaessa työvalmentaja on ollut opiskelijan tukena, mutta ilmankin ollaan pärjätty. Kaikin puolin vain positiivista sanottavaa, summaa Jonatan Erkkonen.