Jatkuva haku

Voit hakea jatkuvassa haussa (ent. erillishaku) jos

  • sinulla on jo ammatillinen tutkinto
  • tutkinnon suorittaminen on jäänyt kesken
  • haluat vaihtaa toisesta oppilaitoksesta Keskuspuiston ammattiopistoon

Jatkuvan haun tarjonta ja haku tapahtuvat Wilmassa.

Käsittelemme jatkuvan haun hakemuksia jatkuvasti ja otamme hakijoihin yhteyttä puhelimitse.

Täytä hakemus Wilmassa ja toimita liitteet osoitteeseen:
Keskuspuiston ammattiopisto
Opintotoimisto
Tenholantie 10
00280 HELSINKI.

Jatkuvaan hakuun

Liitteet
Lähetä meille dokumentit, jotka kertovat, miksi tarvitset erityistä tukea opinnoissasi. Näitä dokumentteja voivat olla mm.

  • lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin lausunto, erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto
  • koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
  • työtodistusjäljennökset (jos on)
  • koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu on tehty muualla kuin Keskuspuiston ammattiopistossa
  • HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) aikaisemmasta oppilaitoksesta (jos on)
  • pedagoginen lausunto
  • muu liite

Lisätietoja: opintotoimisto@keskuspuisto.fi, www.keskuspuisto.fi