Arviointi

Opiskelijan arviointi on oppimisen arviointia, jolloin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Arviointiin kuuluu myös osaamisen arviointia, jonka perusteella opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat.

Hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa:

kiitettävä K (3)
hyvä H (2)
tyydyttävä T (1)

Valmentavassa koulutuksessa annetaan sanallinen arviointi siitä miten opiskelijan yksilölliset tavoitteet on saavutettu.

Opistollemme on vahvistettu opetushallituksen määräyksen mukainen arviointiohje. Arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Keskeistä on myös opiskelijan itsearviointitaitojen kehittyminen.

Opiskelijan arvioinnin toteuttamisen yleiset periaatteet