Hyvät tavat

Hyvien käytöstapojen osaaminen on osa tulevaa ammattitaitoasi. Millä tahansa työpaikalla tarvitset kykyä tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Noudattamalla hyviä tapoja eli yhteisiä pelisääntöjä otat huomioon muut ihmiset ja se helpottaa kaikkien ihmissuhteitten hoitamista.


Tervehtiminen

Tervehtiminen kuuluu hyviin tapoihin. Muistathan, että kohteliaampi tervehtii ensin! Koulun alueella ollessasi edustat oppilaitostasi, joten ole kohtelias ja avulias myös vieraille.

Myöhästyminen
Hyviin tapoihin kuuluu saapua paikalle sovittuun aikaan. Myöhästely on huono tapa, joka häiritsee luokkatovereitasi ja opettajaasi. Myöhästely vaikuttaa myös jatkuvana näyttönä arvioinnissa.

Kielenkäyttö
Käyttämällä asiallista ja tilanteeseen sopivaa kieltä, teet itsesi ymmärretyksi ja se edesauttaa asioidesi etenemistä. Kiroileminen ei kuulu hyviin tapoihin. Hillitty puheääni on myös kohteliasta muita ihmisiä kohtaan.

Käyttäytyminen tunnilla
Riisu ulkovaatteesi ja päähineesi (pipo, lippis) oppitunnin ajaksi. Ulkovaatteissa tulee helposti sisällä tukala olo. Noudata tunnilla opettajan antamia ohjeita. Anna opettajallesi ja luokkakavereillesi työrauha.

Käyttäytyminen ruokailussa
Muista hyvät tavat ja terveelliset ruokatottumukset. Ruoka suussa puhuminen ja lakki päässä ruokaileminen eivät kuulu hyviin tapoihin. Noudata ruokailuaikoja. Jätä päällysvaatteet, lakit ja laukut naulakkoon tai omaan lokeroosi. Kun olet syönyt, laita tuolisi paikalleen ja palauta tarjottimesi palautuspisteeseen. Samalla lajittele astiat koreihin sekä jätteet ja roskat niille kuuluviin astioihin. Siistit ruokailutavat ja rauhallinen käytös takaavat kaikille viihtyisän ruokahetken.

Suhtautuminen luokkakavereihin

Ole reilu ja ystävällinen opiskelukaveri. Sinä voit vaikuttaa oman ryhmäsi luokkahenkeen. Hyvä luokkahenki syntyy siitä, että jokainen ottaa toisensa huomioon. Yritä omalta osaltasi opetella ajattelemaan, miltä tuntuisi, jos olisit toisen opiskelijan asemassa. Erilaisuuden hyväksyminen auttaa sinua myöhemmin myös työelämässä, sillä sielläkin on tultava toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa.

Tupakointi
Keskuspuiston ammattiopisto on savuton oppilaitos! Tupakointi on kielletty oppilaitosta ympäröivillä kaduilla ja puistoissa. Kielto on voimassa kouluaikana sekä oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä, oppilaitokseen tultaessa ja sieltä lähdettäessä. Tupakkatuotteiden esilläpito ja valmistelu (mm. sätkien teko) sisätiloissa on kielletty. Oppilaitoksen alue ja sen välitön ympäristö halutaan pitää siistinä. Savuton oppilaitos parantaa kaikkien viihtyisyyttä ja luo myönteistä kuvaa.

Puhelimen käyttö
Jos vastaat osastolla puhelimeen, vastaa esimerkiksi näin: "Keskuspuiston ammattiopisto, Arlan AVA, Maija Mukava puhelimessa." Ole ystävällinen ja reipas. Tarvittaessa pyydä apua toisilta, jos et itse osaa soittajalle vastata. Matkapuhelimien käyttö oppituntien (myös työtuntien) aikana on kielletty. Matkapuhelimet on suljettava oppituntien ajaksi.

Ympäristönäkökulma
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti oppilaitoksessamme lajitellaan jätteet. Papereista sanomalehtipaperi, kirjekuoret ja värillinen paperi kerätään omaan pinoonsa ja valkoinen toimistopaperi omaansa. Luokissa on omat korit tai pahvilaatikot näille papereille. Biojätteet lajitellaan erikseen. Biojätteellä tarkoitetaan maatuvaa jätettä, kuten hedelmien kuoria, kahvin poroja tai ruoan jätteitä. Jokaisessa kerroksessa on astia biojätteille. Sekajätteet (=energiajae) laitetaan tavalliseen roskakoriin, silloin kun ne eivät ole ongelmajätteitä.

Päihteiden käyttö
Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen on kiellettyä oppilaitoksen tiloissa ja asuntolassa.
Rikoslain (1304/93) 50. luvun 1. pykälän mukaan huumausainerikokseksi määritellään; valmistaminen, tuominen, myyminen, välittäminen sekä hallussapito.
Mikäli päihteiden käyttöä tai päihtyneenä esiintymistä havaitaan, tästä seuraa opiskelijalle kirjallinen varoitus ja viimeistään toisen järjestyssääntörikkomuksen saadessa opiskelija erotetaan opinnoista/ asuntolasta vähintään määräaikaisesti.

Mikäli opiskelijalla havaitaan ongelmia päihteiden kanssa, hänet ohjataan hoitoon Keskuspuiston ammattiopiston päihdestrategian mukaisesti. Hoitoon sitoutuminen on edellytyksenä opintojen jatkumiselle. Mikäli Sinulla on vaikeuksia päihteiden kanssa, ota yhteyttä terveydenhoitajaan. Hänen kanssaan voit luottamuksellisesti keskustella päihteiden käytöstä ja mahdollisista tukitoimista ja hoidoista. Lisätietoja saat Keskuspuiston ammattiopiston päihdestrategia- asiakirjasta. Päihteillä tarkoitetaan sekä alkoholia että muita huumaavia aineita, jotka elimistöön joutuessaan aiheuttavat päihtymyksen tunteen ja / tai humalatilan sekä aiheuttavat käyttäjälleen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista riippuvuutta.


Siirry sivun alkuun