HOPS ja HOJKS

Opiskelun tukena HOPS ja HOJKS.


Keskuspuiston ammattiopistossa yksilöllistä opiskeluasi tuetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla (HOPS) ja henkilökohtaisella opetuksen järjestämistä koskevalla suunnitelmalla (HOJKS).

Kotiryhmänvastaava auttaa sinua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnassa heti opintojen alussa. HOPS laaditaan opetussuunnitelman pohjalta. Pääset itse osallistumaan omien suunnitelmiesi laadintaan. Esitä rohkeasti omia ideoitasi ja toiveitasi. HOPSiin tehdään suunnitelma siitä, mikä on opintojesi tavoite, mitä opintoja suoritat ja millä aikataululla. Suunnitelmaan kirjataan myös aiempi osaamisesi ja valinnaiset opinnot. HOPS muuttuu, täydentyy ja tarkentuu opintojen aikana.

Opintojen alussa laaditaan myös henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKSiin kirjataan opiskelijan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet eli miten opit parhaiten ja miten opintojasi tuetaan. HOJKS on tärkeä työväline niin Sinulle itsellesi, huoltajallesi, opettajallesi kuin muille opiskeluihisi osallistuville asiantuntijoille. HOJKS käydään läpi yhdessä kotiryhmänvastaavan kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa.