Keskuspuiston ammattiopisto > Sijaintisi: Opiskelijasivut > Opiskelu > Aikaisempien opintojen tunnustaminen

Aikaisempien opintojen tunnustaminen

Mikäli Sinulla on aikaisempia toisen asteen opintoja tai alan työkokemusta, voit halutessasi jättää hakemuksen niiden hyväksilukemiseksi tutkintoosi. Aikaisempien opintojen tunnustamisen hakeminen tapahtuu Wilmassa.

Lain mukaan opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään suoritettavan perustutkinnon opetussuunnitelman mukaisia.

Aikaisempien opintojen tunnustamiset tehdään Wilmassa. Kotiryhmävastaavasi tai kyseisen aineen opettaja käsittelee anomuksen ja merkkaa tunnustamisen Wilmaan.

Hyväksiluvut täytyy anoa joko ennen opintojakson alkua tai mahdollisimman pian sen alettua.