Arvosanan uusinta ja korotus

Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja taikka joka haluaa korottaa arvosanaa, tulee järjestää mahdollisuus uusintaan tai arvosanan korottamiseen (Asetus 811/98, 12 §). Uusinta- ja korotusajankohdista päättää oppilaitos.

Opiskelija ilmoittautuu itse uusinta- tai korotustilaisuuteen suoraan kyseisen aineen opettajalle sähköpostitse, puhelimitse tai ottamalla muuten opettajaan yhteyttä viimeistään kymmenen arkipäivää ennen uusinta- ja korotuspäivää. Opettaja toimittaa uusinta- ja korotustehtävät tilaisuuden valvojalle kolme arkipäivää ennen uusintaja korotuspäivää.

Ilmoittautumisajankohdat ja uusinta- ja korotustilaisuuksiin saat kotiryhmänvastaavaltasi.