Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on opetussuunnitelman mukaista koulutusta. Osa koulutuksen tavoitteista opitaan työpaikalla, jossa oppiminen tapahtuu aidossa työympäristössä. Oppiminen on ohjattua ja se arvioidaan.

Työssäoppimisen laajuus vaihtelee. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, josta työssäoppimisen osuus on 30 osaamispistettä. Työssäoppiminen jakautuu usein useisiin jaksoihin koko koulutuksen ajalle.

Opiskelija voi suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimispaikassa.