Tutortoiminta

Tule mukaan tutortoimintaan! Tutor tarkoittaa opintoja aloittavan opiskelijan ohjaavaa opiskelijaa. Tutoriksi voi hakeutua kaikki toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat. Hänen tehtävänään on opastaa ja tukea uusia opiskelijoita sekä pyrkimys vaikuttaa oppilaitoksen ilmapiiriin positiivisesti. Tutor toimii esimerkkinä uusille opiskelijoille.

Tutortoiminnasta saa vapaavalintaisiin opintoihin yhden opintoviikon merkinnän, kun tutortoiminta on aktiivista ja tutor-kurssi on suoritettu. Tutor-kurssi pidetään viikonloppukurssina kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Lähde mukaan tutor-toimintaan!

Tutor...
  • on kokeneempi ja opinnoissaan pidemmälle edennyt opiskelija
  • auttaa ja opastaa aloittavia opiskelijoita
  • parantaa oppilaitoksen ilmapiiriä ja vahvistaa "kaveria ei jätetä"-henkeä
  • osallistuu tarvittaessa tapahtumiin esim. avoimet ovet, messut, Nälkä- ja Nenäpäiväkeräykset, ym.
  • toimii esimerkkinä muille opiskelijoille
  • aktivoi opiskelijoita osallistumaan opiskelijakuntatoimintaan
  • saa yhden opintoviikon vapaasti valittaviin opintoihin, kun hän on suorittanut Tutorkurssin ja on ollut mukana toiminnassa yhden lukuvuoden
Lisätietoja:
Pasi Tujunen, vapaa-ajan ohjaaja
puh. 040 545 6310
etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi