Työvalmennus

Työvalmennuksen tarkoitus on työkyvyn edistäminen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja valmiudet huomioiden.
Työvalmennuksesta löydät tietoa ammattiopiston sivuilta.

Työvalmentaja tarjoaa tehostettua ohjausta työssäoppimisen ja työhön sijoittumisen tukemiseksi. Työvalmentajan tuki painottuu työelämän pelisääntöjen ja elämänhallinnallisten taitojen ohjaamiseen. Tuki työssäoppimisessa muotoutuu aina opiskelijan yksilöllisistä tarpeista ja toiveista. Työvalmentaja tukee ja ohjaa myös jatkosuunnitelmien teossa ja toteutuksessa esimerkisksi selvittämällä työllistämisen tukimuotoja.

Työvalmennuksesta on hyötyä sekä opiskelijalle että opettajalle.

Opiskelijalle

  • tukea työssäoppimisjaksojen aikana
  • työelämävalmiuksien kartoitusta
  • ohjausta siirtymävaiheessa koulutuksesta työelämään
  • tietoa työllistämisen tukipalveluista
  • tietoa työpaikan etsimisestä

Opettajalle

  • tukea opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen onnistumiseen
  • ohjausta ja konsultaatiota työllistämisen tukipalveluista
  • tietoa opiskelijoiden jatkosijoittumisen väylistä
  • tietoa työssäoppimispaikoista ja työpaikoista

Työvalmentajat:
Hietala Oili, puh. 040 559 5783
Heinineva Jenni, puh. 040 662 0010
Lipponen Annika, puh. 050 557 1495
Pellikka Pirjo, puh. 040 669 4142

Työvalmentajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@ortonpro.fi