Vakuutukset

Opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen puolesta seuraavasti: Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa itse työssäoppimis- ja työharjoittelutilanteessa ja työpaikalla tapahtuneet tapaturmat sekä kotimaassa että ulkomailla. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat kotoa/asunnolta työharjoittelupaikalle ja takaisin.

Lisäksi vakuutus kattaa tapaturmat, jotka sattuvat varsi­nai­sella kouluajalla, opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla sekä otettaessa osaa opetussuunnitelman puitteissa järjestettäviin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne. Vakuutus ei kata vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia. Ulkomaanmatkoja varten opiskelijat saavat erillisen vakuutuskortin kuittausta vastaan.