Mukautus

Mukautus antaa opiskelijalle yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella ja sijoittua osaamistaan vastaavaan työhön.

Erityisopetuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteista mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä (L 630/ 19 §).

Tällöin opiskelija ei ohjauksesta huolimatta saavuta jossakin tutkinnon osassa tutkinnon perusteissa ilmaistuja T1-tason ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Mukauttaminen tarkoittaa siis ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden sopeuttamista opiskelijan oppimisedellytysten tasolle.  (Arvioinnin opas 2015)

Mukautusprosessi

1.Opettaja toteaa mukautustarpeen ja ottaa yhteyttää laaja-alaiseen erityisopettajaan (ELA) – opiskelija tai huoltaja voivat tehdä asiasta aloitteen.

2.Laaja-alainen erityisopettaja käy keskustelun mukautustarpeesta opettajan, opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa ja tekee merkinnän keskustelusta HOJKSiin.

3.Laaja-alainen erityisopettaja vahvistaa mukautustarpeen opiskelijalle ja opettajalle.

4. Mukautuksesta tehdään hakemus ja hallinnollinen päätös oppilaitoksessa.

5.Opettaja toteuttaa opetuksen mukauttaen ja tekee arvioinnin.

6.Opiskelija saavuttaa osaamisen ja saa siitä arvioinnin.