IT-käyttösäännöt

Invalidisäätiö-konsernin IT-palvelujen käyttösäännöt

1 Sääntöjen tarkoituksesta

Näiden sääntöjen tarkoituksena on määritellä palvelujen käytön puitteet sekä lisäksi antaa käyttäjille yleisiä ohjeita ja määräyksiä varmistaaksemme kaikille käyttäjille toimivat atk-palvelut.

2 Identiteetinhallinta

Identiteetinhallintajärjestelmällä (IDM) hallinnoidaan automaattisesti tietojärjestelmien ja IT-palvelujen käyttöoikeuksia. Sen lähdejärjestelminä toimivat Primus-oppilashallinto ja Sympa-henkilöstöhallinto. IDM-järjestelmään ja sen käyttöön löytyy erillisiä ohjeistuksia.

3 IT-palvelujen käytöstä

IT-palvelut on tarkoitettu opetuksen, opiskelun ja hallinnon käyttöön. Organisaatiomme pyrkii tarjoamaan näihin tarkoituksiin hyvät, nykyaikaiset ja monipuoliset palvelut. Tarjottavia palveluja edellytetään käytettävän asiallisesti ja niihin tarjotaan käytön ohjausta ja neuvontaa tietohallintotiimin sekä myös opetushenkilöstön toimesta.

4 Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niistä on pidettävä hyvä huoli. Niitä ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Hyvän salasanan tulee olla esitetyn salasanastandardin (syksy’15) mukainen. Vaihda salasanojasi ajoittain. Kukin käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä. Esimerkiksi käytettäessä sisään kirjautumista vaativaa järjestelmää on siitä poistuttaessa muistettava myös uloskirjautuminen tai työaseman lukitseminen !

5 Hyvät käyttötavat

IT-palveluja tulee käyttää hyvien tapojen ja hyvän verkkoetiketin (netiketti) mukaisesti.

Eli: Kiellettyjä ovat mm. loukkaavat sähköpostiviestit, muiden käyttäjien häirintä (esim. summittaiset massa-sähköpostitukset), jumittava tai hidastava verkkoresurssien käyttö (esim. tiedostojen jako-ohjelmat, isojen tiedostojen lataaminen) ja verkon palveluiden kaupallinen tai poliittinen hyödyntäminen. Katso tarkemmin IT-palvelujen käyttösopimuksen liite 1: Invalidisäätiön netiketti!

6 Tietojen varmistus

Vastuu omien tietoaineistojen säilymisestä ja tietojärjestelmien käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista on viime kädessä käyttäjällä itsellään.

Tietohallinto huolehtii itse ja kumppaniensa avulla tietojen varmistuksista.

HUOM. Käytä lähiverkon Novell-palvelimen kotihakemistoasi (o:) tietojesi

talletukseen - älä työaseman kovalevyä! Jos joudut käyttämään työasemasi kovalevyä, niin muista varmistaa se joko cd:lle tai usb-massamuistilaitteelle!!

7 Aineiston levittäminen

Tietojärjestelmissä olevaa aineistoa ei saa levittää edelleen ellei tekijä tai oikeudenomistaja ole antanut siihen lupaa.

8 Internetin käytöstä

Internetin käyttö on tarkoitettu pääsääntöisesti opiskelun ja töiden tekemisen tarpeisiin. Katso myös tietohallinnon ohje: Tietoturva: tietojen talletuksesta, ja toimi sen mukaisesti.

9 Asetusten muuttaminen

Työasemien asetusten muuttaminen on kiellettyä ilman lupaa.

10 Pelien ja ohjelmien asennus

Pelien ja ohjelmien luvaton asennus, käyttö tai kopiointi tietokoneille on kiellettyä.

11 Apuvälineitä sisältävien työasemien käytöstä

Tiettyyn työasemaan asennettuja erityisiä apuvälineominaisuuksia tarvitsevalla on etuoikeus ko. työaseman käyttöön.

12 Virusten ja haittaohjelmien torjunta

Omaa henkilökohtaista työasemaansa tai tietovälineitään (cd, usb-muisti) käyttävän henkilön tulee varmistua sekä oman että organisaatiomme järjestelmien suojelemiseksi siitä, ettei hän levitä viruksia tai haittaohjelmia. Tämä tapahtuu ajantasaisen virustorjuntaohjelman avulla sekä huolehtimalla oman työaseman tietoturvapäivityksistä. Virustorjunnan ajantasaisuus on tärkeää myös internetin www-käytön takia. Ilmoita tietohallinnolle virushavainnoistasi tai -epäilyistäsi!

13 Käyttöoikeuden loppuminen

Käyttöoikeus päättyy opiskelun loppuessa tai työsuhteen päättyessä. Käyttäjän tunnukset, kotihakemisto ja sähköpostilaatikko poistetaan IDM-politiikassa määritellyllä tavalla.

14 Tiedotus

Seuraa tiedotteita ja noudata niissä annettuja ohjeita ja suosituksia.

15 Käyttö Arlan toimipaikan opiskelija-asuntolasta

Verkkoyhteyden käyttö asuinhuoneista on tarkoitettu pääsääntöisesti opiskelutarkoituksiin. Yhteyden käyttö klo 23.00 - 07.00 välisenä aikana on estetty. Tietohallinnolla on oikeus perustellusta syystä (vakava väärinkäytös tai tietoturva) oppilaitoksen johdolta saadun luvan jälkeen tarkistaa opiskelijoiden asuntolassa sijaitsevia työasemia ja katkaista tarvittaessa tietoverkkoyhteys.

16 Ylläpitohenkilöstö

Organisaatiomme tietojärjestelmien ylläpitohenkilökunnalla ja ulkopuolisilla kumppaneilla on salassapitovelvollisuus järjestelmissämme olevien tietojen suhteen.

Tietohallinto neuvoo ja antaa ohjausta IT-järjestelmien käytössä. He valvovat omasta puolestaan näiden käyttösääntöjen noudattamista ja raportoivat merkittävistä havaituista ongelmista organisaatiomme johtoa, joka päättää esityksen perusteella mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

17 Väärinkäytösten seuraamukset

Näitä ohjeita noudattamalla ja tarvittaessa neuvoa kysymällä voi turvallisesti käyttää IT-palveluja. Väärinkäytökset johtavat aina kuulemiseen ja mahdollisiin vahingonkorvausvaatimuksiin sekä muihin rangaistuskäytäntöihin (esim. opiskelijan IT-palvelujen käytön kielto). Kts. myös Invalidisäätiön netiketti!

18 Lisätiedot, neuvonta, puute- ja vikailmoitukset

Lisätietoja saat

Arlan toimipaikka: Arto Ollikainen, Sami Jaakkola, Heikki Pesu ja Harri Töyrylä (omia etätoimipaikkoja)

Metsälän toimipaikka: Pertti Summanen, Jorma Kirveskoski (omia etätoimipaikkoja)

Tenholantien toimipaikka: Aki Talvitie, Juha Hallenberg (kummallakin on myös omia etätoimipaikkoja), Jani Lyytinen ja Jouni Vesanen


Tukipyynnöt Nomis-helpdesk-järjestelmään:

Sähköpostitse tuki (ät) keskuspuisto.fi tai helpdesk-järjestelmän asiakassivuston kautta http://nomis.helpdesk.fi/asiakas .


Tämän sopimuksen asioista ja niiden tulkinnasta saat tarvittaessa lisätietoja tietohallinnosta - KYSY AINA OLLESSASI EPÄVARMA!!