Kuraattori

Opiskelijakuraattorin kanssa opiskelija voi keskustella opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Opiskelijakuraattorilta saa tukea mm. palveluiden ja etuuksien hakemiseen, asumiseen ja raha-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijakuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijan opiskelua sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä muun oppilaitosyhteisön, kodin ja tarvittaessa muiden auttajatahojen kanssa.

Opiskelijakuraattorit

Arlan toimipaikka
kuraattori
Tuuli Jokivartio (maanantaisin), puh. 050 572 1143
tuuli.jokivartio@espoo.fi

Metsälän toimipaikka
kuraattori
Anniina Enovaara (maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin), puh. 040 334 1454

anniina.enovaara@hel.fi

Tenholantien toimipaikka
kuraattori
Anniina Enovaara (torstaisin), puh. 040 334 1454
anniina.enovaara@hel.fi