Koululääkäri

Opiskelijan sairaanhoidosta vastaa pääsääntöisesti hänen oma kotikuntansa. Oppilaitoksessa toimivat Helsingin ja Espoon koululääkärit, joilla on vastaanotto noin kerran kuukaudessa opiskelijaterveydenhuollon kautta. Lääkärin sairaanhoitokäynnistä peritään terveyskeskusmaksu kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta. Ulkopaikkakuntalainen täysi-ikäinen opiskelija maksaa jokaisesta vastaanottokäynnistään. Esteen sattuessa vastaanottovaraus tulee peruuttaa hyvissä ajoin.