Opinto-ohjaaja


Lainsäädännön mukaan opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Opinto-ohjauksen keskeiset teemat ovat:

  • henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen ohjaus
  • oppimisen ja opiskelun ohjaus
  • ammatillisen suuntautumisen ohjaus.
Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy oppimisympäristöönsä ja on tietoinen oppilaitoksen ja opiskelun erilaisista käytänteistä ja käytettävissään olevista tukipalveluista.

Opiskelija saa tarvittaessa tukea esimerkiksi opiskelutavoitteiden määrittelyssä, opinto-ohjelmansa suunnittelussa, jatkosuunnitelmien teossa sekä opiskeluun mahdollisesti liittyvissä pulmatilanteissa. Opinto-ohjaaja osallistuu opiskelijoiden henkilökohtaiseen opinto- ja jatko-ohjaukseen ryhmävastaavan ohella. Opinto-ohjaaja ohjaa oppilaitokseen hakeutuvia opiskelijoita ja tekee verkostoyhteistyötä.

Opinto-ohjaus voi olla ryhmä-, pienryhmä ja yksilöohjausta. Opinto-ohjauksen kulkua kuvataan opintopolun muodossa, jossa opiskelu, opetus, opintojen seuranta, ohjaus ja tuki kulkevat käsi kädessä, vaihtelevat opintopolun eri vaiheissa ja ovat osa opiskelijan opintojen yksilöllistämistä. Opinto-ohjauksen avulla tue­taan opiskeluhyvinvointia, opiskelijan osallisuutta, ehkäistään opintojen keskeytymistä sekä edistetään opiskelijan työllistymistä tai jatko-opintoihin hakeutumista. Erityisopetuksessa henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä edistetään erityisesti ohjaamalla opiskelijoita opiskelun ja elämänhallinnan taidoissa osana kaikkea toimintaa.

Keskuspuiston ammattiopiston Ohjauksen suunnitelma


Opinto-ohjaajat:

Mika Sjöberg, puh. 040 745 7464
kiinteistönhoitajat, kodinhuoltajat, datanomit, elekntroniikka- ja ICT-asentajat, suunnitteluassistentit, merkonomit, TELMAn palvelut

Minna Hykkönen, puh. 050 572 0297
media-assistentit, artesaanit, muusikot, tanssijat, lähihoitajat, VALMA

Sirpa Komsi, puh. 040 653 2360 
ajoneuvoasentajat, pienkonekorjaajat, kokit, koneistajat, varastonhoitajat, VALMA

Tuula Mikkola, puh. 050 439 0547
Elina Hurtig, puh. 040 630 8811
pintakäsittelijät, verhoilijat, aikuiskoulutus, vankilan VALMA-koulutus

Riitta Lappalainen, puh. 040 630 0028
Reititin


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi