Opinto-ohjaaja


Lainsäädännön mukaan opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Opinto-ohjauksen keskeiset teemat ovat:

  • henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen ohjaus
  • oppimisen ja opiskelun ohjaus
  • ammatillisen suuntautumisen ohjaus.
Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy oppimisympäristöönsä ja on tietoinen oppilaitoksen ja opiskelun erilaisista käytänteistä ja käytettävissään olevista tukipalveluista.

Opiskelija saa tarvittaessa tukea esimerkiksi opiskelutavoitteiden määrittelyssä, opinto-ohjelmansa suunnittelussa, jatkosuunnitelmien teossa sekä opiskeluun mahdollisesti liittyvissä pulmatilanteissa. Opinto-ohjaaja osallistuu opiskelijoiden henkilökohtaiseen opinto- ja jatko-ohjaukseen ryhmävastaavan ohella. Opinto-ohjaaja ohjaa oppilaitokseen hakeutuvia opiskelijoita ja tekee verkostoyhteistyötä.

Opinto-ohjaus voi olla ryhmä-, pienryhmä ja yksilöohjausta. Opinto-ohjauksen kulkua kuvataan opintopolun muodossa, jossa opiskelu, opetus, opintojen seuranta, ohjaus ja tuki kulkevat käsi kädessä, vaihtelevat opintopolun eri vaiheissa ja ovat osa opiskelijan opintojen yksilöllistämistä. Opinto-ohjauksen avulla tue­taan opiskeluhyvinvointia, opiskelijan osallisuutta, ehkäistään opintojen keskeytymistä sekä edistetään opiskelijan työllistymistä tai jatko-opintoihin hakeutumista. Erityisopetuksessa henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä edistetään erityisesti ohjaamalla opiskelijoita opiskelun ja elämänhallinnan taidoissa osana kaikkea toimintaa.

Keskuspuiston ammattiopiston Ohjauksen suunnitelma


Opinto-ohjaajat:

Arlan ja Tenholantien toimipaikat
Mika Sjöberg, puh. 040 745 7464
datanomit, elektroniikka- ja ICT-asentajat, suunnitteluassistentit, TELMAn palvelut

Arlan toimipaikka
Minna Hykkönen, puh. 050 572 0297
media-assistentit, artesaanit, muusikot, tanssijat, lähihoitajat, VALMA

Arlan ja Metsälän toimipaikat
Minna Korpi, puh. 040 725 3366
kiinteistönhoitajat, kodinhuoltajat, merkonomit, pintakäsittelijät, sisustajat, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, Maalarin ammattitutkinto, Sisustusalan ammattitutkinto

Metsälän toimipaikka
Sirpa Komsi, puh. 040 653 2360 
ajoneuvoasentajat, pienkonekorjaajat, kokit, koneistajat, varastonhoitajat, VALMA

Tenholantien toimipaikka
Tuula Mikkola, puh. 050 439 0547
Hierojan ammattitutkinto, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, vankiloiden VALMAt

Tenholantien toimipaikka
Riitta Lappalainen, puh. 040 630 0028
Hakijoiden palvelut, Reititin-palvelu, Koulutuskokeilut


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi