Psykologi

Psykologit tarjoavat opiskelijalle opintoihin, mielen hyvinvointiin, elämäntilanteeseen tai ihmissuhteisiin liittyvää yksilöllistä lyhytkestoista ohjausta, neuvontaa ja tukea. Opiskelija ohjataan tarvittaessa kunnallisiin tai yksityisiin hoitoihin ja palveluihin. Tarvittaessa psykologi tekee verkostoyhteistyötä hoitoverkostojen kanssa. Lisäksi psykologit tukevat opetushenkilöstöä opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä mahdollisissa ristiriitatilanteissa. Työskentelyssä painotetaan opetushenkilöstön, opiskelijan ja psykologin välistä yhteistoimintaa

Psykologit:

Arlan toimipaikka
psykologi
Jaana Mäenpää
puh. 043 827 1182
jaana.maenpaa@espoo.fi

Metsälän toimipaikka
psykologi
Saara Pikkarainen (tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin)
puh. 040 669 2888
saara.pikkarainen@hel.fi

Tenholantien toimipaikka
psykologi
Saara Pikkarainen (torstaisin)
puh. 040 669 2888
saara.pikkarainen@hel.fi