Terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollosta ja terveystarkastuksista vastaavat oppilaitoksen sijaintikunnat. Opiskeluterveydenhuollon palveluun kuuluu muun muassa
  • Terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastus (ensimmäisenä opintovuotena)
  • Tarpeen mukaan terveystapaamiset hyvinvointiin ja terveyteen liittyen
  • Ohjaus ja neuvonta liittyen terveyteen ja hyvinvointiin
  • Opiskelijalla on mahdollisuus valmistautua ennalta terveystarkastukseen esim. huoltajansa kanssa. Terveystarkastuksen haastattelulomake löytyy oppilaitoksen Internet-sivuilta.
Sairaanhoitopalvelut:
Opiskelija-statuksen omaavien ensisijainen hoitopaikka äkillisissä sairauksissa ja tapaturmissa on oma terveysasema. Opiskelijat saavat sairaanhoitopalveluja oman asuinalueensa terveysasemalta ja ulkokuntalaiset siltä terveysasemalta, jossa oppilaitos sijaitsee (koulun lähiterveysasema).

Terveydenhoitajat

Arlan toimipaikka

Essi Muinonen (maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin), puh. 043 824 9238
essi.muinonen@espoo.fi

Metsälän toimipaikka
Johanna Maukonen, puh. 040 171 9945
johanna.maukonen@hel.fi

psykiatrinen sairaanhoitaja Timo Buss (keskiviikkoisin ja torstaisin), puh. 040 334 5355
timo.buss@hel.fi

Tenholantien toimipaikka

Maria Chatalov (torstaisin), puh. 050 402 5627
maria.chatalov@hel.fi


Ennen terveystarkastusta voit tutustua Helsingin kaupungin laatimaan Opiskelijan hyvinvointia ja terveyden tilaa koskevaan kyselyyn.