Työkykypassi

Pidä entistä parempaa huolta itsestäsi ja jaksamisestasi! Työelämässä jaksaa paremmin, kun panostaa omaan hyvinvointiin. Suorita Ammattiosaajan työkykypassi!

Mikä on ammattiosaajan työkykypassi?

 • Passi on osoitus opiskelijan fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä,
 • terveysosaamisesta sekä
 • aktiivisuudesta ja harrastuneisuudesta.

Työkykypassin avulla

 • motivoidaan terveysliikuntaan sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon
 • tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä
 • aktivoidaan osallistumaan
 • tuetaan itsenäistä ja ryhmässä toimimista

Työkykypassin suorittaminen

 • Suoritetaan ammattiin opiskelun aikana
 • Suorituksia kerätään pakollisista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harrastustoiminnasta
 • Osa-alueita voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa, jopa samanaikaisesti
 • Suorittaminen on opiskelijoille vapaaehtoista
Työkykypassi kerätään viidestä min. 40 tunnin opintokokonaisuudesta:
 1. Työkykyä edistävä liikunta - liikunta 1 ov
 2. Terveysosaaminen - terveystieto 1 ov
 3. Ammatin työkykyvalmiudet - esim. tulityökortti, hygieniapassi, työergonomia
 4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot - esim. oppilaskuntatoiminta, vapaaehtoistoiminta, taidekerho
 5. Työkykyvalmiuksien vahvistaminen - esim. EA, työturvallisuus, kehon hallinta
Arviointi
 • Työkykypassikokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa
 • Työkykypassi katsotaan suoritetuksi, kun kaikki osa-alueet on suoritettu
Kirjaaminen ja todistus
 • Ammattiosaajan työkykypassin suorittaminen merkitään tutkintotodistukseen
 • Opiskelijalle annetaan erillinen todistus kokonaisuuden suorittamisesta. Todistuksesta on hyötyä työnhakutilanteessa!
Lisää infoa työkykypassista: www.alpo.fi