• Yrityksille

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Yrityksille ja yhteisöille > Osaamisen tunnistaminen työpaikoilla

Osaamisen tunnistaminen työpaikoilla

Erilaisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen tapahtuu tavallisesti oppilaitoksessa, mutta osaamista kertyy myös esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa ja järjestötoiminnassa. Tätä osaamisen tunnistamista on kutsuttu myös nimellä opinnollistaminen. Tällä on tarkoitettu opetussuunnitelman avaamista käytännön työtehtäviksi työpaikoilla. Ammatillisia tutkinnonosia voidaan siis suorittaa työtä tekemällä työpaikalla, jos työpaikka on tunnistettu oppimisympäristöksi yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Osaamisperusteisuus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Tutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset ilmaistaan ammattitaitona ja osaamisena, joita työelämässä tarvitaan. Tutkinnon osat ovat työelämän toimintakokonaisuuksia. Oppimistulokset kuvataan osaamisena. Olennaista ei ole kuinka paljon oppimiseen on käytetty aikaa ja missä asiat on opittu, vaan tärkeintä on osaaminen. Ammattitaitovaatimukset on määritelty osaamisena. Saavutettu osaaminen arvioidaan käytännön työtehtävissä työpaikalla. Osaamisperusteinen toiminta edistää muualla hankitun osaamisen, etenkin epävirallisen ja arkioppimisen, tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tunnistaminen voi tapahtua myös työpaikoilla, mutta tunnustaminen aina oppilaitoksessa tai tutkintotoimikunnassa.

Osaamisen tunnustaminen mahdollistaa opiskelijalle joustavamman opintopolun. Opiskeluaika voi lyhentyä, kun opiskelijan ei tarvitse opiskella sitä minkä hän jo osaa, vaan hän voi siirtyä eteenpäin. Osaamista voidaan tunnistaa työpaikoilla myös henkilöillä, jotka eivät ole työssä opiskelijan statuksella. Esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa työpajoilla voidaan osaamista tunnistaa ja dokumentoida (ks. opinnollistaminen). Myöhemmin henkilö voi hyödyntää karttunutta osaamista hakeutuessaan opiskelemaan tai töihin.