• Valmentava koulutus

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Valmentava koulutus > Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu laajaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, joilla ei sairauden, vamman tai niihin verrattavan muun syyn takia ole edellytyksiä opiskella ammatilliseen perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on rakentaa yksilöllinen polku työelämään.


Keskuspuiston ammattiopistossa järjestetään Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta noin 280 opiskelijalle kahdeksassa toimipaikassa.

Kenelle?

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen valitaan hakijoita, joilla ei ole edellytyksiä opiskella ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja työllistyä ammatillista koulutusta vaativiin tehtäviin, mutta joilla on valmiuksia tehdä työtä itsenäisesti tai tuettuna.

Koulutukseen valitaan myös runsasta ja jatkuvaa tukea tarvitsevia opiskelijoita, joiden tavoitteena koulutuksen jälkeen on siirtyminen osallisuutta edistävien palveluiden asiakkaaksi. Työn tekeminen ja yhteiseen työhän osallistuminen nähdään tärkeimpänä osallisuutta tukevana tekijänä.


Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se on kestoltaan 1–3 vuotta. Koulutus muodostuu kolmesta pakollisesta osasta sekä valinnaisista osista:

 • Pakolliset osat 40–60 osp
  • Toimintakyvyn vahvistaminen 15–25 osp
  • Työelämään valmentautuminen 15–20 osp
  • Oppimisen vahvistaminen 10–15 osp
 • Valinnaiset koulutuksen osat 0–20 osp

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa määritellään yksilölliset tavoitteet ja painopisteet koulutukselle.

Tutustu TELMA-opetussuunnitelmaan!Koulutuksen aikana

 • valmistaudut itsenäiseen elämään ja aikuisuuteen yksilöllisten tavoitteiden mukaan
 • tutustut erilaisiin työtehtäviin käytännössä ja saat tukea omalle tiellesi työelämään
 • saat yksilöllistä tukea arjen taitojen harjoittelussa ja opiskelussa
 • vahvistat vuorovaikutustaitojasi toimintavalmiuksia työelämässä
 • saat valmiuksia toimia yhteiskunnan jäsenenä

Koulutuksen jälkeen

 • Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan jatkosuunnitelma, joka sisältää työllistymisen ja asumisen tavoitteet sekä niihin liittyvät tukitoimet.
 • Siirtyminen jatkosuunnitelman mukaiseen työhön tai palveluun pyritään toteuttamaan jo koulutuksen aikana tukitoimien jatkuvuuden varmistamiseksi.
 • Jatkosuunnitelmana työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen jälkeen ei ole siirtyminen ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai opintoihin valmentavaan koulutukseen.
 • Mikäli et ole varma mikä koulutuspolku on oikea juuri sinun työllistymisen ja tulevaisuuden kannalta, ota yhteys opinto-ohjaajiimme.
 • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen osana on mahdollista suorittaa opintoja tai tutkinnon osa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, mikäli se tukee opiskelijan tavoitteita ja työllistymistä. Suoritustavasta sovitaan yksilöllisesti.

Kiinnostuitko? Tutustu ja hae!