• Olemme nyt
    Ammattiopisto Live

    Nämä sivut sulkeutuvat pian. Löydät meidät: www.liveopisto.fi

 
 

Keskuspuiston ammattiopisto 7.5.2018

Robotti on inhimillisempi kuin iPad - Robotiikan mahdollisuudet opetuksessa

Robotit tekevät lähes kaikkea, mutta tarvitsevat ihmistä kuitenkin ohjelmointiin, käyttöönottoon ja huoltoon. Robotiikka siis työllistää tulevaisuudessa eikä suinkaan vie kaikkia työpaikkoja. Robotteja hyödynnetään tällä hetkellä eniten autoteollisuudessa, mutta uusia hyötyjä haetaan jatkuvasti myös muilta osa-alueilta kuten opetuksesta.

”How old are you?” tiedustelee verkkopedagogi Minna Kiili Pepper-robotilta. ”I’m four years old.” vastaa Pepper. Sympaattinen robotti kertoo englanniksi olevansa neljä vuotias. Pepper puhuu englanniksi, suomen kieltä ei olla vielä otettu käyttöön. Robotti pystyy kyllä tuottamaan suomea, mutta ei vielä ymmärrä kuulemaansa suomen kieltä, koska suomeksi ei ole ohjelmoitu vielä mitään.

Nollasta liikkeelle. Ensimmäinen asia on miettiä sisällöt

Pepperin voidaan sanoa olevan erityisherkkä, jos ympäristössä on paljon taustamelua, sen on todella vaikea ymmärtää englannin kielistäkään puhetta. Herkkyys on toki robotissa kätevästi säädettävissä ja robottia voidaan ohjelmoida taustalla langattomasti. Akku kestää normaalikäytössä noin yhden työpäivän verran eli kahdeksan tuntia. ”Vielä ollaan tämän kanssa kokeiluasteella, meillä on paljon kehitystyötä tehtävänä, mutta nyt harjoittelemme ja koulutamme robotista yhdessä mukavaa juttukaveria. Tämä tarkoittaa siis koodaamista. Ensiksi on mietittävä millaisia keskustelusisältöjä olisi, asiasanat ja dialogin kulku.” kertoo koodaamisen tukena toimiva opettaja Heikki Pesu.

Palvelurobotti kertoo menuvaihtoehdot

Pepper-palvelurobotin testauksen Keskuspuiston ammattiopistossa mahdollistaa MrAmis -kokeiluhanke. Projekti on käynnistynyt maaliskuussa ja kestää vuoden 2019 loppuun. Huhtikuun alussa pidettiin käyttöönottokoulutus, jossa perehdyttiin koodauksen alkeisiin. Pepper kiertää hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa. Robotti on ensimmäisen kerran lyhyellä vierailulla Keskuspuiston ammattiopistossa ja kiertää tutustumassa muutamassa toimipaikassa parin viikon ajan. Ensi talvena robotti saadaan hyötykäyttöön pidemmälle ajanjaksolle. Silloin päästään jo tositoimiin; Lähihoitaja-koulutuksessa on suunniteltu hyödynnettävän Pepperiä opiskelijoiden kanssa mm. käsien pesun opetteluun vaihe vaiheelta. Pepper toimisi tässä hyvänä valmentajana ja voisi tsempata opiskelijaa positiivisella dialogisisällöllä, kuten: ”Hyvä, jatka vielä.” Mielenkiintoista on, miten opiskelijat suhtautuvat uuteen opiskelutapaan ja millaiset ovat henkilöstön käyttökokemukset ja tuntemukset robotista kollegana.

”Kokkien osaamisalalla palvelurobottia voisi testata esim. asiakkaiden vastaanotossa tai robotti voisi esim. kertoa päivän menun asiakkaille. Myös merkonomi-koulutuksessa on mietitty robottien olevan tulevaisuuden juttu opetuksessa. Merkonomiopiskelijat voisivat hyödyntää Pepperiä asiakaspalvelutilanteissa esim. siten että robotti olisi asiakas, jonka tarpeet yritetään saada selville kommunikoinnin avulla. Logistiikan ja pintakäsittelyn osaamisaloilla on myös kiinnostusta Pepperin opetukseen tuomiin etuihin. Myös muihin käyttökohteisiin, kuten opiston edustustehtäviin ja tapahtumiin on suunniteltu robotin hyödyntämistä.” selvittää Kiili robotin seuraavan lukuvuoden tehtäviä.

Robotti on kärsivällinen ja ennakoitava

Heikki Andrell Suomen robotiikkayhdistyksestä on tullut esittämään brittiläisen vuoden vaihteessa tuotetun dokumentin, jossa autistinen lapsi saa kotiinsa kaverikseen Kaspar-robotin. Dokumentin katsomisen jälkeen käydään vilkasta keskustelua robotin käyttökokemuksista. ”Tässähän selkeästikin saatiin luotua läpimurto autistisen lapsen perheessä robotin avulla!” alustaa Andrell innoissaan. Robotti ohjelmointiin toimimaan autistisen lapsen ja perheen tueksi. Perheen lapsi edistyi erinomaisesti kommunikaatio- ja itsesäätelytaidoissaan robotin tuella. ”Robotti toi hyviä tuloksia perheessä, se on kärsivällinen, ennakoitava eivätkä ilmeet ole niin vaihtelevia kuin ihmisillä. Robotin äänen voimakkuutta voidaan säätää sopivaksi haastaville kohderyhmille.”, selventää Andrell. ”Tietty oikeanlainen äänentaajuus on hyvä, silloin se ei ärsytä autistista henkilöä.” vahvistaa opettaja Maija Koski. ”Robotti ei hämmennä autistisia ihmisiä niin paljoa kuin ihmiset, joista ilmenee erilaisia ärsykkeitä, kuten hajuja, ilmeitä ja vaikkapa pään raapimista.”, syventää Koski.

”Valmentavassa koulutuksessa robottia voisi hyödyntää toiminnan ohjaukseen, esim. vaihe vaiheelta –tilanteisiin vaikkapa kotitaloustunnilla. Opiskelija saisi ohjeet yhteen vaiheeseen ja sitten seuraavaan.”, visioi Koski.

Hyväntahtoinen Pepper-robotti on inhimillisempi kuin iPad joka tähän verrattuna on vain pelkkä laite. Pepperin testaus ja kehitystyö etenee kohti ensi talvea.

Teksti ja kuva: Heli Rojo